Sortiranje po:
Izaberite kamen:

16000.00 - 64000.00

Dukati - Zlatnici

Dukat je zlatnk koji je bio u upotrebi u brojnim zemljama Evrope do Prvog svetskog rata. najrasprostranjeniji dukat težio je 3.4909 grama i bio je čistoće 986/1000 (0,986) zlata (Austrijski zlatni dukat sa likom cara Franje Josipa).

1
1

Upotreba dukata

Smatra se da je prvi dukat iskovan po nalogu Rogera II Sicilijanskog 1140, sa likom Hrista i natpisom Sit tibi, Christe, datus, quem tu regis iste ducatus, što bi značilo O Hriste, neka ovo vojvodstvo kojim ti vladaš bude posvećeno tebi.
1284. godine je otpočela ekspanzija popularnosti dukata, zapravo od trenutka kada je mletački dužd Giovanni Dandolo (1280-1289) naredio kovanje vlastitog dukata.
Na aversu dukata je sa, dužd koji kleči pred svetim Markom a na reversu je lik Isusa Hrista.

Univerzalno sredstvo plaćanja

Tokom srednjeg veka dukat se koristio i kao univerzalna trgovačka moneta.
Dukat je bio mali, lako se kovao i imao je stabilnu vrednost, tako da se raširio po čitavoj jugoistočnoj Evropi, kao sredstvo plaćanja.
Dukat je 1566 godine službeno proglašen sredstvom plaćanja u celoj Evropi (standardni zlatni novac) ukazom cara Ferdinanda I.
Dukat je taj status zadržao sve do 1857. godine kada je prestao biti službeno sredstvo plaćanja. Zbrka oko vrednosti dukata pojačala se kada je dosta zemalja počela da izdaje srebrne dukate.
I Srbija je kovala dukate. Bili su poznati kao dukati kralja Milana i kneza Lazara.
U današnje vreme kao i nekada, dukati imaju veliku vrednost i izrađuju se uglavnom finoće 9000 odnosno 22K. Rade se u različitim gramažama i kupuju za različite prilike. Dukati kao pokloni za slave, za rođenje deteta ili kao poklon mladencima za srećno venčanje...
Zlatara Tanasković izrađuje dukate različitih motiva. Motivi domaćih dukata, različitih gramaža, finoće 22K su: lik Svete Petka, Beli Anđeo, Hristovo rođenje, Sveti Nikola, Sveti Jovan, Bogorodica i mnogi drugi.

Back to top levo 01 Desni side baner